ادامه مطلب
عربستان سعودی همزمان با آغاز مراسم حج پیام‌رسان گپ را فیلتر کرد
۳۱ تیر ۱۳۹۷

عربستان سعودی همزمان با آغاز مراسم حج پیام‌رسان گپ را فیلتر کرد